Privacy & Cookies

Dranneke Kindergrime
Burgemeester Raijmakerslaan 58
5361 KG Grave

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Info@drannekeschmink.nl
06-51302244


Persoonsgegevens die wij verwerken

Dranneke kindergrime verwerkt uw persoonsgegevens. Doordat u zich aanmeld voor een cursus of een cadeubon besteld, worden gegevens aan u gevraagd. De gegevens die u aan ons verstrekt worden verwerkt. Wij verwerken de volgende gegevens:
- Naam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Betaalgegevens & bankrekeningnummer
- Gegevens in het gastenboek

Bij boekingen voor uw evenement verzamelen we nog enkele gegevens meer:
- Gegevens over de locatie waar het evenement plaats vindt
- Contactgegevens
- Bezoekersgegevens
- en overige gevens die door u verstrekt worden.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Dranneke kindergrime verwerkt uw persoonsgegevens zodat:
- wij uw betaling af kunnen handelen.
- zodat wij u een mail met informatie over de datum en tijd van de cursus kunnen verzenden. Of bij annulering van de cursus wij u telefonisch kunnen bereiken.
- zodat wij u de cadeaubon toe kunnen sturen.
- Dranneke kindergrime verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst verzameld geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dranneke.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Dranneke kindergrime neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is. Ons bewaar termijn is 7 jaar. Dit doen wij zodat, wanneer het nodig is, wij nog in contact kunnen komen met oud-cursisten. Bijvoorbeeld wanneer wij op zoek zijn naar schminkers voor een evenement of vrijwilligerswerk. Voor de belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard blijven. Daarna worden deze altijd verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Dranneke kindergrime deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u een betaling uitvoert via de website (ideal), wordt er gebruik gemaakt van de diensten van Mollie. Dat wil zeggen dat er gegevens gedeeld worden met deze partij. De webwinkel is ondergebracht bij Jouwweb.nl waarmee wij dus ook gegevens delen. Dit is allemaal noodzakelijk om uw bestelling te kunnen verwerken. 

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Jouwweb.nl. Jouwweb zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dranneke kindergrime gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Rechten van de betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om hier gebruik van te maken kunt u contact met ons opnemen via info@dranneke.nl.
  
- Informatie: U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy verklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.
- Inzage: U kunt ten alle tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u beschikken.
- Correctie of verwijderen: Als u het idee heeft dat wij de verkeerde of verouderde gegevens van u hebben of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op. 
- Toestemming intrekken of bezwaar maken: U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken of hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen. 
- Gegevens overdraagbaarheid: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Beveiliging van uw gegevens

Dranneke kindergrime neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@drannekeschmink.nl.